Google+

O mně

Marson profile JM

..Vzpomínám si, když jsem byl malý kluk na chvíle s dědečkem jak nosil na krku záhadnou krabičku s kulatými sklíčky ve předu a při procházce se pořád do ní díval, zastavil se, sklonil se ke mně blíž a pak mi řekl ..řekni sýr..

Uběhlo už několik let a je sobotní ráno s vůní svatebního nadšení sálající z domu přes vaše okno ven a právě vcházím do dveří k vám a koukám do záhadné krabičky na krku teď já – jsem svatební fotograf..

Úplně mě toto nahlížení do magického světa skrze hledáček pohltilo – jsem fotograf celým tělem a duší, miluji kouzlo okamžiku a nálady světla a nejvíc mě fascinuje focení svateb – je to nádherný den proměn krásných dívek v princezny v bílých šatech a voňavých pugetů skvostných kytic, je to den plný těch nejčistějších emocí lásky, štěstí, radosti blízkých a pokaždé s příslibem jiného dobrodružství..

..Prožijeme ten nejkrásnější den vašeho života společně a tak blízko, kde vy řeknete před oltářem „ano“ své lásce, kde společně se svatebními hosty ochutnáte skvělé jídlo a rozkrojíte lahodný dort, kde protančíte nekonečný večer plný radovánek a strávíte vzácný čas s rodinou a přáteli..

..a proto že tyto romantické chvíle bohaté na kouzelné okamžiky miluji a potřebuji stále cítit víc blíž srdce, tak vím že se brzy vydám na cestu za moře poznat novou zemi, nový kraj, nový zvyk – možná právě Vás – pomoci vám zvěčnit tento jedinečný den a odevzdat úplně vše ze svého srdce pro zachycení toho vašeho svatebního příběhu fotografiemi a malým vyprávěním..

..to vše společně je ještě víc pro mne tak silné a významné, když poznávám skutečnou tvář koloběhu života a volnost naplnění osudu – dnes odpoledne jdu se svými syny ven na toulky kolem řeky a všichni tři budeme mít na krku kouzelnou krabičku se sklíčkem vepředu..

__Moc se těším na naše setkání a spolupráci na Vaší životní události.

S pozdravem

podpis

_

..I remember, when I was a small boy at the time with my grandfather when he brought on his neck  a mysterious box with rounded glass in the middle and he always looked into it during the walk, he stopped, leaned down closer to me and told me then.. “cheese“ ..

..several years passed and now it is a Saturday morning with the smell of wedding excitement radiating from your house through the window out and just I am walking  into the door to you and now I am looking into the mysterious box on my neck – I am a wedding photographer..

.. the access to this magical world through a viewfinder swallowed me up – I am a photographer by entire body and soul, I love a magic of the moment and mood of light and shooting weddings fascinates me most – it’s a wonderful day of change beautiful girls into princess in a white dress and with magnificent fragnant bouquets – it’s a day full of the purest emotions of love, happiness, joy and always it is a promise of next adventure..

..we will spend the most beautiful day of your life together and so close, where you will say “Yes“ to your love in front of the altar – where we will sample  great food and cut a delicious cake with wedding guests together – where you are going to dance endless evening full of fun and you will spend  precious time with family and friends..

..and because I love these romantic moments rich in magical whiles and I still need to feel more closer to the heart, so I know, I am going to set out on a journey across the sea to discover a new country, a new land,  new customs – to help you to catch this day and to give absolutely everything from my heart to capture the story of your wedding photographs and telling the story..

..and this altogether is so strong and significant for me, when I recognize the true face of the cycle of life and free fulfillment of the destiny – this afternoon I am going out to wander along the river with my sons and we all three will have a magic box with glass in the middle on our necks..

I look forward to our meetings and cooperation on events in your life.

Sincerely,

Henry

_